Bureau Viertel gaf workshops, training of advies aan onder andere deze projecten.

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie over de projecten. Kijk hier om te lezen wat men zoal van onze begeleiding vond: REVIEWS

Ecobosch

EcoBosch is een vereniging van mensen met een wens om in een  gemeenschap te wonen en /of te werken in het buitengebied rond Den Bosch.

De leden van deze meergeneratie-woon-/leef-/werkgemeenschap, leven zo respectvol mogelijk met al het leven om hen heen.

Het project willen we realiseren als sociale woningbouw eventueel gecombineerd met koopwoningen. Dit willen we in eigen beheer bereiken in samenwerking met gemeente, provincie en woningbouwcorporatie.

Lees meer >>

Ecobosch volgde de training Woonkr8

De Paap

De woningnood in Den Bosch was een kwart eeuw geleden enorm. Huisjesmelkers bezaten hele straten tegelijk en speculeerden er onbelemmerd op los. Uit protest hiertegen is de Papenhulst gekraakt.

Inmiddels huurt  vereniging “Papenhulst blijft!” het pand van de woningbouwstichting Brabant Wonen uit Oss, maar heeft het in eigen beheer. Dat betekent dat de huurders verantwoordelijk zijn voor alle planning en uitvoering van al ’t onderhoud. We runnen dit pand geheel in zelfbeheer zoals dat zo fraai heet. We zijn weliswaar huurders maar we gedragen ons als eigenaren.

Lees meer >>

De bewoners van de Paap zijn bij ons gekomen voor een rondleiding, we hebben een vergadering geobserveerd en advies gegeven en tijdens de jaarlijkse Paapdag hebben we een workshop visie opfrissen gegeven

Soesterhof

Wij zijn Soesterhof, een bijzondere nieuwe buurt met huur- en koopwoningen. Wij, de bewoners, hebben onze buurt zelf bedacht en vormgegeven.

We bouwen architectonisch bijzondere huizen en proberen dat zo duurzaam mogelijk te doen. Dat betekent onder meer: milieuvriendelijke materialen gebruiken en zo zuinig mogelijk omgaan met energie. Ook sociale duurzaamheid vinden we belangrijk.

Lees meer >>

Soesterhof kwam bij ons voor een rondleiding en advies over hun dromen

Waddenwonen Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog worden nieuwbouwwoningen op gemeentegrond gebouwd om starters en jongeren die op het eiland werken een beter toekomstperspectief te bieden.

Waddenwonen is geselecteerd in het pilotprogramma wooncoöperaties van Platform31 gaat van start! Platform31 heeft tien initiatieven geselecteerd van groepen bewoners die een wooncoöperatie willen oprichten.

Lees meer >>

Op Schiermonnikoog gaven we Waddenwonen een visieworkshop 

Schermafdruk 2020-04-03 18.19.39

Wijland Woonpioniers

Binnen 5 jaar tijd realiseren we een duurzame woongemeenschap met ecologische woningen en gemeenschappelijke ruimtes voor 20 huishoudens in de omgeving van Nijmegen.

We gaan een stap verder in duurzaam en ecologisch leven. We faciliteren en stimuleren ontmoeting, zorgzaamheid, samenwerking, solidariteit en ecologisch wonen.

Lees meer >>

Wijland Woonpioniers volgden verschillende workshops in de Zet je dromen in de steigers-Academy

Boschgaard ’s Hertogenbosch​

Wij zijn een collectief van bevlogen en betrokken Bosschenaren die al geruime tijd dromen van een eigen woonwerkpand in Den Bosch. Een pand in collectief zelfbeheer, waar we wonen, werkruimtes hebben en een grote sociale ruimte voor de buurt.

Lees meer >>

Boschgaard kwam bij ons voor advies en enthousiasmering van woningcorporatie Zayas

Het Groene Spoor

Het Groene Spoor is het eerste ecologisch verantwoorde wooninitiatief in de gemeente Renkum. Wij willen in Oosterbeek een ecologische en duurzame wijk met woningen in houtskeletbouw, eigen energievoorziening, hergebruik van grijs- en afvalwater. Waar wij warm van worden is samen op een creatieve manier vormgeven aan deze wijk, met oud en jong, met respect voor elkaars privéleven. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor ieders eigenheid. Door verschillende soorten woningen voor verschillende beurzen te bouwen krijgt de wijk een veelzijdige bevolking.

Lees meer >>

Het Groene Spoor volgden verschillende workshops in de Zet je dromen in de steigers-Academy

De Warren Amsterdam

De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie van Nederland. Wij zijn een duurzame en sociale wooncoöperatie die 36 sociale- en middenhuurwoningen gaat realiseren op Centrumeiland.
We nodigen iedereen uit om hier aan bij te dragen en bieden de mogelijkheid om voor een goede rente te investeren in De Warren.

Lees meer >>

De Warren heeft enkele adviesgesprekken gehad

Duurzaam Wonen Overbetuwe – de Groene Morgen

De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren. Dit ecowijkje van 24 woningen heet ‘de Groene Morgen’.
De toekomstige bewoners van de Groene Morgen zijn leden van de vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe (DWO).

Lees meer >>

Voor DWO en samenwerkingspartners ontwikkelden wij een workshop op maat

Azarias  Zeist

Inclusief wonen en werken. Duurzaam, dienstbaar en betrokken. Vereniging Azarias Buurtontwikkeling heeft als doel sociale levendige buurten te ontwikkelen waar wonen, werken en zorg samenkomen. Dit gebeurt vanuit een spirituele mensvisie die bijdraagt aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving. De afgelopen jaren is in samenwerking met de omwonenden een ontwerpplan gemaakt voor locatie Veldheim en is voornemens tot koop over te gaan. 

Lees meer >>

Azarias kwam bij ons voor een adviesgesprek

De Wonenwij

Centraal Wonen is een andere manier van wonen waarbij de bewoners bewust kiezen voor meer onderlinge betrokkenheid en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het geheel.

In de Wonenwij heeft ieder huishouden een eigen woning, maar daarnaast wordt ook een aantal voorzieningen met elkaar gedeeld. Dit alles met behoud van zelfstandigheid en privacy.

Lees meer >>

Aan De Wonenwij gaven wij een opfristraject voor bestaande woongemeenschappen, bestaande uit vier bijeenkomsten

Samenhuizen Brussel

Het aantal cowonen- en cohousingprojecten zit in de lift in Vlaanderen, er staan minstens 40 à 50 projecten in de steigers. Tijd voor een heuse Samenhuizen Academy, om bij te leren van experten en bestaande ervaringen door te geven en uit te wisselen. Denk jij aan cohousing? Of zit je al bij een initiatiefgroep? Wil je als professional leren van ervaringsdeskundigen en experts? Schrijf je in voor de Samenhuizen Academy om de slaagkansen van je project te maximaliseren.

Lees meer >>

Voor Samenhuizen gaven wij verschillende workshops in hun Samenhuizen Academy