Advies voor bewoners 

Waar begin je als initiatief, bewoner of bewonersgroep? Of als je al begonnen bent: hoe kom je verder? Soms heb je behoefte aan een duwtje in de juiste richting. Dat kan in de vorm van een praktische training of workshop naar aanleiding van een concrete vraag of probleem. Dat kan ook in de vorm van wat intensievere begeleiding. Zit je met een vraag of probleem? Neem contact op en wij laten je weten hoe wij dit probleem zouden aanpakken.

Advies voor woningcorporaties

Welke kansen bieden bewonersinitiatieven voor gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer? Waar begin je als woningcorporatie als je interesse hebt in een gemeenschappelijk woonproject in zelfbeheer? Bureau Viertel helpt je met het vinden van de juiste (toekomstige) bewoners en stomen ze klaar van idee tot prospect. We geven advies over hoe om te gaan met bewonersgroepen en het waarborgen van de verhuurbaarheid van de woningen. Aan de hand van onze eigen ervaringen met Iewan bieden wij ook presentaties en trainingen.

Advies voor overheden

Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn speerpunten van de overheid. Wij denken dat gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beleid van de gemeente, aan het stimuleren van burgerparticipatie en zelfredzaamheid; vitale wijken, onderlinge verbondenheid en inzetten van de talenten van bewoners. Aan de hand van onze eigen ervaringen met Iewan bieden wij ook presentaties en trainingen.

Zit jouw vraag hier niet bij? Neem gerust contact op:
info@bureauviertel.nl

 

Advies bewonersinitiatief