Hanneke Beld en Mare Nynke Zijlstra zijn mede-initiatiefnemers van Iewan, de eerste strowijk van Nederland. Van het eerste plan aan de keukentafel in december 2008 tot de opening op 1 mei 2015 zijn zij bezig geweest met het realiseren van hun droom.

Sindsdien hebben zij een missie: ecologisch en gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer in de sociale huursector zo gewoon maken dat er in elke plaats in Nederland zo’n woonproject is.

Hanneke Beld

Hanneke en Mare Nynke hebben elkaar leren kennen als huisgenoten in een woongroep van de Refter, woonwerkpand in Ubbergen. De Refter is opgezet in de jaren tachtig. Mare Nynke en Hanneke luisterden naar de verhalen van de bewoners van het eerste uur over de pionierstijd en de totstandkoming van de woongemeenschap. Na een aantal jaren besloten ze samen met een paar vrienden om een nieuwe woongemeenschap op te zetten, ditmaal zo ecologisch als mogelijk. Dat resulteerde in strowijk Iewan.

Mare Nynke heeft een duidelijke visie en is goed in het verhelderen en structureren van doelen en middelen, Hanneke is goed in presenteren, het begeleiden van het groepsproces en het maken van werkvormen voor workshops en trainingen. Samen brengen zij veel expertise, enthousiasme en  creativiteit mee om het ecologisch en gemeenschappelijk wonen in Nederland een boost te geven. Zij doen dit in de vorm van kortdurende praktische begeleiding in de vorm van trainingen, workshops en adviesgesprekken voor zowel (toekomstige) bewoners als professionals. Ook geven zij graag presentaties en gastlessen.

Mare Nynke Zijlstra

Mare Nynke heeft de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gedaan in Nijmegen en heeft veel ervaring opgedaan met organiseren, onderzoeken en het werken met en als vrijwilliger bij Amnesty, de Refter en het proces van Iewan. Van het leemstuken bij Iewan kreeg ze hele grote spierballen. Momenteel werkt zij als zelfstandig ondernemer voor Mare Redactie en Advies en Bureau Viertel.

Hanneke heeft de lerarenopleiding Geschiedenis gedaan in Nijmegen en acht jaar les gegeven op middelbare scholen. Zij heeft gewerkt als workshopcoördinator, redacteur en projectmaker en uitvoerder voor Loesje. Nu werkt zij zelfstandig als trainer en ontwikkelt zij creatieve wijkgerichte sociaal-culturele projecten, onder meer voor Bureau Viertel.

Hanneke Beld