Naast de workshops bieden we ook trainingen aan die uit meerdere workshops bestaan en waarvoor tussendoor verschillende opdrachten moeten worden gedaan. In de training werken we aan verschillende thema’s en de groep is er intensiever mee bezig dan met één losse workshop.

TRAINING WOONKR8

Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten: visie, programma van eisen en organisatie van de groep. Elke bijeenkomst is een combinatie van theorie, tips en praktijk. Na elke bijeenkomst krijgt de groep huiswerk mee dat van feedback wordt voorzien. Na de drie bijeenkomsten heb je een brochure met visie, beeldmateriaal en programma van eisen waarmee je de boer op kunt, en een duidelijk plan over hoe je jezelf als groep gaat organiseren. 
Elke volgende afspraak wordt gepland in onderling overleg zodat er voldoende tijd voor het huiswerk is.

WORKSHOPS

Zonder visie ben je nergens
De visieworkshop van Bureau Viertel gaat over, tja, visie. Visie is voor initiatiefnemers belangrijker dan geld, grond en bewonersgroep. Stel: jullie hebben de financiering rond en er is een locatie in zicht. Nu moeten jullie beslissen: doen we het of niet? En op dat moment blijkt dat sommigen in de groep het heel belangrijk vinden om vluchtelingen op te vangen, terwijl anderen daar niets voor voelen. Of dat sommigen voor zich zien dat er elke dag een gezamenlijke meditatie is terwijl anderen daarvan gruwen. De groep valt uit elkaar en de beoogde locatie gaat aan jullie neus voorbij.
Daarom is onze stelregel: alles begint bij een goede visie. Een goede visie brengt mensen bij elkaar, geeft houvast en opent deuren.

Hoe schrijf je zo’n goede visie? Welke onderwerpen moeten daar zeker in en welke juist niet? We werken aan een interne en een externe visie en maken duidelijk wat het verschil tussen beide visies is. We geven aan welke onderdelen zeker in een goede visie moeten komen en geven tips over hoe je het kunt aanpakken en voorbereiden. Door diverse opdrachten en werkvormen worden overeenkomsten en verschillen in de groep snel helder en samengevat in thema’s.

Na deze workshop hebben jullie alle theorie van een goede visie in the pocket om op terug te vallen, hebben jullie belangrijke pijlers voor jullie project gedestilleerd en is er een aanzet voor een heldere interne en externe visie, met tips over hoe jullie de visies verder kunnen uitwerken.

Dromen op de vierkante meter
In deze workshop gaan we in op het schrijven van het programma van eisen. Het PvE is de concrete basis van je woonproject. Het gaat om vierkante meters, cijfers en ondubbelzinnige omschrijvingen. Je gaat letterlijk aan je dromen rekenen.

Met een PvE maak je goede sier bij gemeentes, woningcorporaties en financierders. Met een prachtig maar nog weinig concreet plan kunnen deze partijen niet zoveel, met vierkante meters en cijfertjes juist wel. Een goed PvE is zelfs onontbeerlijk voor een architect of aannemer, het vormt namelijk de basis voor het uiteindelijke definitieve ontwerp van nieuwbouw of renovatie. Rekenen aan jullie plannen en dromen kan ook een reality check voor jullie project zijn: wat betekenen die dromen nu in de praktijk?
In deze workshop laten we zien wat er precies in een goed PvE moet komen te staan. We geven tips voor de beschrijvingen en gaan meteen aan de slag met jullie PvE. Ook laten we zien waarom een moodboard belangrijk is en gaan we hiermee aan het werk.

Besluiten met plezier
De workshop besluitvorming gaat in op hoe je als groep een besluit neemt. Dat kan op verschillende manieren: meerderheidsbesluit, consensus, deep democracy, dictatoriaal, sociocratie of iets heel anders. Wat zijn de verschillen en welke besluitvorm past bij jullie?

Een goede manier van besluiten zorgt voor een sterkere groep. Wanneer de besluitvorming niet goed gaat, is het wachten op gemopper, onbegrip en afhaken.

In de workshop besluitvorming maak je kennis met de verschillende manieren en processen van besluitvorming en de voor- en nadelen daarvan. Daarnaast gaan we aan de slag met technieken om vergaderingen beter, sneller en leuker te maken. Ook oefenen we met verschillende werkvormen die tijdens een vergadering gebruikt kunnen worden.

Organisatie
In deze workshop gaan we in op de organisatie van jullie project. Wat wordt er van de leden verwacht?
Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat de bouw kan beginnen en hoe gaan jullie de bewoningsfase organiseren?

We gaan in op communicatie, enthousiasme, betrokkenheid, werkgroepen, rollen in de groep en het maken van een stappenplan. Door van te voren goed over de organisatie na te denken voorkom je dat je veel overbodig werk doet en het overzicht verliest. Na deze workshop heb je inzicht in bovenstaande thema’s en een helder stappenplan waarin staat wat er al gebeurd is en wat er nog moet gebeuren.

Praktisch >> training Woonkr8

In samenwerking met de WBVG bieden wij de training Woonkr8 gratis aan voor groepen die een woonproject willen starten in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. Voor groepen buiten de regio bieden wij de training zelf aan. 

Kosten training (4 bijeenkomsten) inclusief voorbereiding, feedback op het huiswerk en hand-out:
Voorbereiding: 4 uur x 2 personen x 4  – – –  32 uur
Uitvoering: 3 uur x 2 personen x 4 – – –  24 uur
Feedback: 1 uur x 2 personen x 4 – – – 8 uur
 
Kosten training €1960,—
 
Observeren van een vergadering of uitwerken van de bijeenkomst: €74,- per uur.
Wij rekenen geen btw.
 
Hier komen nog eventuele reiskosten bij op basis van 2e klas OV vanaf Nijmegen (na 9:00 uur en in het weekend met 40% korting). 
 
Locatie We komen graag naar jullie toe! We kunnen de workshops ook in onze eigen Kleine Wiel geven, in Lent (bij Nijmegen). In dat geval komt er €30,- voor een dagdeel aan zaalhuur bij, maar berekenen we natuurlijk geen reiskosten. 

Aanmelden voor Woonkr8 via de WBVG

Opfristraject voor bestaande woongemeenschappen

De passiviteit, oude grieven of andere problemen in jullie woongemeenschap zijn niet in één dag ontstaan en kunnen ook niet altijd in één dag veranderen in een meer wenselijke woonsituatie. Daarom bieden we een traject aan van meerdere bijeenkomsten om samen met de groep op een actieve manier te kijken naar wat er mis en ook wat er goed is gegaan. Per bijeenkomst bouwen we aan een beter communicatiesysteem, prettiger vergaderingen, een goede verdeling van de taken en werkgroepen en onderzoeken we wat de gemeenschappelijke waarden en dromen van de bewoners zijn waar jullie mee verder kunnen. Wat voor woongemeenschap willen jullie zijn? Is er in jullie woongemeenschap behoefte aan een dergelijk traject, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we een training op maat samenstellen. 

Besluitvorming en vergaderen

Een goede manier van besluiten zorgt voor een sterkere groep. Wanneer de besluitvorming niet goed gaat, is het wachten op gemopper, onbegrip en afhaken. In deze training nemen we de besluitvorming in jullie woongemeenschap onder de loep en verzamelen verbeterpunten uit de groep.

De groep maakt kennis met de verschillende manieren en processen van besluitvorming en de voor- en nadelen daarvan. Daarnaast gaan we aan de slag met technieken om vergaderingen beter, sneller en leuker te maken. Ook oefenen we met verschillende werkvormen die tijdens een vergadering gebruikt kunnen worden.