Door middel van

presentaties/trainingen

begeleiding

advies en

gastlessen

wil Bureau Viertel ecologisch en gemeenschappelijk wonen in de sociale huursector stimuleren.

 

Presentaties/trainingen
Bureau Viertel verzorgt interactieve presentaties voor corporaties, overheden en andere professionals over diverse onderwerpen. Ook gaven wij al presentaties bij Pakhuis de Zwijger, op werkconferenties en bij brainstormavonden. Binnen de presentaties is ruimte voor vragen en de presentaties kunnen worden afgestemd op wens en behoefte. De presentaties kunnen gecombineerd worden met een rondleiding bij Iewan. Enkele mogelijke thema’s:

  • Iewan van droom tot realiteit: het proces van het ontstaan van Iewan, de eerste strowijk van Nederland. Hoe hebben de toekomstige bewoners het aangepakt? Hoe hebben zij zich intern georganiseerd en hoe ging de samenwerking met derden? Wat ging goed en wat juist niet? Wat zijn de leerpunten en succesfactoren?
  • De ecologische toepassingen in het project: welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Welke installaties, welke materialen? Wat zijn voor- en nadelen van strobouw? Hoe kun je (ook binnen sociale woningbouw) duurzaam omgaan met water en energie? En wat is nou echt duurzaam?
  • Waarom zouden we eigenlijk? In deze presentatie lichten we toe wat de risico’s maar vooral ook de voordelen voor woningcorporatie of gemeente zijn van bewonersinitiatieven. Wil je je afdeling enthousiast krijgen? Na deze presentatie zijn ze dat zeker!

Wij geven ook praktische, resultaatgerichte trainingen; duur en exacte inhoud van de training worden in overleg en naar behoefte bepaald. Enkele voorbeelden:

  • Omgaan met bewonersinitiatieven. Hoe vind je een initiatief en hoe vindt een initiatief jouw organisatie? Waar moet je rekening mee houden? Zijn er cultuurverschillen tussen ‘de burger’ en ‘de professional’? Wat is faciliteren en hoe doe je dat het beste? Hoe stimuleer je initiatief en hoe kan een enthousiaste groep verzanden?
  • Voorbereidingsworkshop cultuur in het bouwteam/op de bouwplaats. Als woningcorporatie overleggen en samenwerken met toekomstige bewoners is één ding. Het overleggen met partijen als bouwbedrijven, onderaannemers, installateurs en in het geval van zelfbouw bouwopzichters en bouwvakkers is een tweede. Waar let je op en hoe hou je de sfeer optimaal?

Begeleiding
Bureau Viertel biedt begeleiding aan om bewonersgroepen op weg te helpen. De begeleiding bestaat uit korte, praktische trainingen en workshops naar behoefte. In onze ervaring kun je als ‘leek’ meer dan je denkt, en er is weinig zo leuk als zelf de dingen uitvinden. Maar soms zit je met een specifiek probleem of weet je even niet meer hoe je verder moet. Wij helpen graag, met bijvoorbeeld:

Startbijeenkomst: algemene info, tips en tricks, waar moet je aan denken (en waar vooral niet aan

Workshops:

  • besluitvorming
  • interne organisatie en communicatie
  • een gezamenlijke visie maken
  • bewonersprofiel opstellen
  • Programma van Eisen maken

Van dromen tot bouwen: fases in het proces. Vul je eigen, overzichtelijke stappenplan in en houd het overzicht

Training omgaan met externe partijen: corporatie, aannemer, architect

Sfeerbeheer: hoe hou je het gezellig

Door onze ervaringen en onderzoek naar andere projecten kunnen we groepen de aanpak en informatie bieden die nodig is om een werkbaar project te worden, waar alle toekomstige bewoners zoveel mogelijk met plezier aan bezig kunnen zijn.

Advies

Advies voor bewoners
Waar begin je als initiatief, bewoner of bewonersgroep? Of als je al begonnen bent: hoe kom je verder? Soms heb je behoefte aan een duwtje in de juiste richting. Dat kan in de vorm van een praktische training of workshop naar aanleiding van een concrete vraag of probleem. Dat kan ook in de vorm van wat intensievere begeleiding. Zit je met een vraag of probleem? Neem contact op en wij laten je weten hoe wij dit probleem zouden aanpakken.

Advies voor woningcorporaties
Welke kansen bieden bewonersinitiatieven voor gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer? Waar begin je als woningcorporatie als je interesse hebt in een gemeenschappelijk woonproject in zelfbeheer? Bureau Viertel helpt je met het vinden van de juiste (toekomstige) bewoners en stomen ze klaar van idee tot prospect. We geven advies over hoe om te gaan met bewonersgroepen en het waarborgen van de verhuurbaarheid van de woningen. Aan de hand van onze eigen ervaringen met Iewan bieden wij ook presentaties en trainingen.

Advies voor overheden
Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn speerpunten van de overheid. Wij denken dat gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beleid van de gemeente, aan het stimuleren van burgerparticipatie en zelfredzaamheid; vitale wijken, onderlinge verbondenheid en inzetten van de talenten van bewoners. Aan de hand van onze eigen ervaringen met Iewan bieden wij ook presentaties en trainingen.

Zit jouw vraag hier niet bij? Neem gerust contact op:

info@bureauviertel.nl

Gastlessen
Duurzaamheid, ecologisch bouwen en bewonersinitiatieven zijn interessant voor het onderwijs op elk niveau en voor elke leeftijd. We laten deze maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties in de praktijk zien en hebben er zelf ervaring mee.

Wij gaven al gastlessen op het ROC, de universiteit en de basisschool.