Bureau Viertel richt zich op

Bewoners  *  Woningcorporaties  *  Overheden  *  Overige professionals

Bewonersinitiatieven, huurders en groepen bewoners
Wie wil nu geen invloed hebben op zijn/haar eigen leefomgeving? Steeds meer bewoners streven dat na. Hoe en met wie je woont is de essentie van je leefomgeving. Bureau Viertel vindt dat iedereen zijn eigen woonomgeving moet kunnen beïnvloeden. Ongeacht je inkomen.

Met Iewan hebben wij laten zien dat het mogelijk is om van je droom werkelijkheid te maken. Door samen te werken kun je onmogelijkheden mogelijk maken.

Maar hoe begin je als bewoners aan zoiets? Waar moet je rekening mee houden? Welke fases moet je doorlopen en hoe stel je een groep samen? Hoe beslis je als groep en hoe hou je de vaart erin? Hoe vind je samenwerking met derden zoals gemeente, woningcorporatie en architect?

Tips
Om Iewan mogelijk te maken hebben wij van eerste idee tot aan de oplevering actief meegedaan. In de acht jaar dat we Iewan hebben gerealiseerd, hebben we veel opgestoken van wat wel en niet werkt. Met bureau Viertel willen we deze kennis en ervaring graag doorgeven aan groepen die hun ideaal willen verwezenlijken. Dat doen we niet door jarenlange procesbegeleiding, maar door korte, praktische adviezen en trainingen.

Misschien heb je wel ideeën maar weet je niet hoe je medestanders kunt vinden. Misschien zijn jullie al een groep, maar loop je ergens tegenaan of weet je niet hoe je je het best kunt organiseren.

bewoners bewonersinitiatieven

Wat wij vanuit onze ervaring beginnende initiatieven kunnen meegeven:

Begin met een kleine kerngroep. Binnen een kleine groep is minder verloop dan bij een grote groep en kunnen knopensneller doorgehakt worden. Daarnaast ben je met een vaste kerngroep niet voortdurend opnieuw over reeds genomen beslissingen aan het discussiëren.

Zorg voor documenten waar je je als hele kerngroep in kunt vinden:

  • Een interne en een externe visie. De interne visie gaat over hoe je als bewonersgroep met elkaar omgaat. Hoe neem je besluiten? Wat verwacht je van bewoners? Ga je werkgroepen instellen, en zo ja, welke? De externe visie maakt beknopt maar onweerlegbaar duidelijk waar je als groep voor staat. Met deze visie treed je naar buiten. Hou de visie collectief. Daarmee bedoelen we: in de visie beschrijf je niet ieders hoogstpersoonlijke woonwensen. In de visie omschrijf je een project dat minstens vijftig jaar mee kan en waar toekomstige bewoners zich thuis kunnen voelen. Binnen die kaders moeten je eigen wensen realiseerbaar zijn.
  • Programma van Eisen: in het PvE zet je op een rijtje aan welke randvoorwaarden je project moet voldoen. Hoeveel woningen, hoeveel vierkante meter per woning, welke gemeenschappelijke ruimtes, rijtjeshuizen of gestapelde bouw etcetera.
  • Meerjarenplanning: een woonproject opzetten kost tijd. Om het overzicht te bewaren, is een meerjarenplanning onontbeerlijk.

Zorg voor een heldere en werkbare communicatiestructuur. Hoe houden groepsleden elkaar op de hoogte? Waar bewaar je notulen? Online documenten, dropbox, een werkgroepensite of ouderwetse mappen? In het wilde weg mailtjes versturen leidt tot verwarring en uiteindelijk tot verlies van belangrijke gegevens.

Leef je in in de partijen waar je mee spreekt: wat willen zij en wat kun jij daarin bieden. Soms is het moeilijk om samen te werken met een gemeente of woningcorporatie. Maar wanneer je ze als de vijand gaat zien, is samenwerking bijna onmogelijk en vreten overleggen energie. Bedenk daarom niet alleen waar jullie enthousiast van worden, maar ook wat er voor hen in zit.

Zet hoog in, maar wees realistisch. Een realistisch plan heeft meer kans van slagen. Je ambities mogen hoog liggen, maar onderzoek van tevoren wat er binnen de mogelijkheden valt. Een bestemmingsplan kan met de juiste argumenten nog wel gewijzigd worden, maar aan het bouwbesluit valt niet te tornen, bijvoorbeeld.

Formuleer afhaakpunten. Je zet hoog in en dat betekent dat er nog ruimte is voor compromissen en onderhandeling. Maar je wilt geen slap aftreksel van je oorspronkelijke plan waar je eigenlijk niet meer achter kan staan. Daarom is het handig om als initiatief (dus collectief) afhaakpunten te formuleren: wanneer gaat het voor jullie niet meer door? Voor Iewan was een afhaakpunt: bouwen met een ander isolatiemateriaal dan stro.

Zie het als je nieuwe hobby, maar wees ook duidelijk over wat je wel en niet aankunt. Om een initiatief van de grond te krijgen heb je enthousiasme, tijd, energie en een lange adem nodig. Wanneer je leven al propvol zit met werk, familie, sociale contacten en sport kun je dit niet er ‘een beetje bij’ doen. Maar het kan wel een hele leuke en interessante nieuwe tijdsbesteding zijn! Mocht het je toch boven het hoofd gaan groeien dan is het voor alle betrokkenen prettiger om duidelijk aan te geven wat je wel en niet kan doen dan veel te beloven en weinig te kunnen.

Ben duidelijk naar nieuwe (toekomstige) bewoners, en zorg voor goede bewoners! Die duidelijkheid helpt ook bij nieuwe bewoners of groepsleden. Zorg voor een goed bewonersprofiel en zorg dat er mensen bij de groep komen die ook iets bij kunnen dragen, op welke wijze dan ook. Diversiteit in vaardigheden is daarbij essentieel.

Kom langs, mail ons, vraag ons!
Wij helpen jullie graag (weer) op weg. Bang voor hoge tarieven? Onze aanpak is kort en krachtig, en daarmee betaalbaar. Onze missie is het mogelijk maken van bewonersinitiatieven, niet het snel vergaren van veel geld. Neem contact met ons op voor meer informatie – we komen er ongetwijfeld uit. Kijk ook bij begeleiding om te zien wat wij kunnen bieden.

Woningcorporaties 
De corporatiewereld verandert. Corporaties moeten inspelen op maatschappelijke trends, maar zich ook houden aan de woningwet. Door samen te werken met bewonersinitiatieven kunnen trends en woningwet gecombineerd worden.

Terug naar de kerntaak van woningcorporaties betekent: betaalbare woningen realiseren voor mensen met lagere inkomens. Maar in hoeverre zijn standaard eengezinswoningen geschikt voor – en gewenst door – de doelgroep? Een maatschappelijke trend is: we doen het zelf wel. Of dat nu gaat om het organiseren van zorg, energie of woongelegenheid: meer dan ooit zijn mensen in staat om zichzelf te organiseren. En meer dan ooit bestaat de wens om de eigen omgeving vorm te geven. Bewoners zijn bereid daar veel tijd en energie in te steken. Door deze bewoners als gelijkwaardige partner te zien, kan de woningcorporatie maatwerk leveren: woningen realiseren waar ook daadwerkelijk behoefte aan is. Daarmee geef je pas echt handen en voeten aan die kerntaak!
Om initiatieven letterlijk van de grond te laten komen, moeten woningcorporaties de teugels laten vieren en verantwoordelijkheden overdragen aan bewoners. Dat heeft veel voordelen, maar er bestaan ook risico’s. En het roept allerlei vragen op. Hoe kom je aan zo’n groep? En als je er eentje hebt, hoe zorg je er dan voor dat het proces soepel verloopt? Gaan al die bewoners de boel niet vreselijk lopen vertragen? Hoe onderscheid je oeverloze dromers van een bewonersgroep met toekomst? Hoe zit het met de financiën? Met toewijzing en meettijd? Wat als de groep uit elkaar valt?
Op al deze vragen en meer heeft Bureau Viertel een antwoord. Door middel van workshops, trainingen en bijeenkomsten zetten wij onze ervaring in om de corporatiewereld de wereld van de bewonersinitiatieven binnen te loodsen.

Overheden
Gemeentes, provincies en regering zien ‘de actieve burger’ steeds meer als volwaardige samenwerkingspartner. Mensen de mogelijkheid geven hun eigen woonomgeving vorm te geven zorgt voor levendige buurten en een gevoel van eigendom. Daarmee blijft de wijk schoner, veiliger en leuker om in te wonen. Toch blijkt het in de praktijk soms moeilijk om verantwoordelijkheden over te dragen en regels los te laten.

Overheden kunnen bewonersinitiatieven tot een succes maken of ze met de beste bedoelingen danig in de weg zitten. Iewan is een inspirerend voorbeeld van hoe het ook – en wél – kan.

Hoe ver kun je gaan in het overdragen van die verantwoordelijkheden? Welke voordelen en risico’s levert het op? Hoe gaan we eigenlijk om met die actieve burger? Lopen we niet tegen cultuurverschillen en communicatieproblemen aan? Hoe doe je dat, faciliteiten? En hoe krijg ik mijn afdeling enthousiast? Bureau Viertel fungeert graag als intermediair tussen initiatiefgroepen en overheden. Wij geven presentaties en trainingen, aangepast op de vragen die er leven binnen de organisatie.

Overige professionals
Ontwikkelen en bouwen met bewoners en ecologisch bouwen zijn niet meer te negeren in de huidige samenleving.

Bouwbedrijven, ontwikkelaars, planners, architecten en andere professionals kunnen hierbinnen nieuwe markten verkennen. Ook het onderwijs blijft niet achter met aandacht voor deze onderwerpen.

Bureau Viertel geeft advies, trainingen, presentaties en gastlessen om professionals en studenten te inspireren en te informeren.