Gemeentes, provincies en regering zien ‘de actieve burger’ steeds meer als volwaardige samenwerkingspartner. Mensen de mogelijkheid geven hun eigen woonomgeving vorm te geven zorgt voor levendige buurten en een gevoel van eigendom. Daarmee blijft de wijk schoner, veiliger en leuker om in te wonen. Toch blijkt het in de praktijk soms moeilijk om verantwoordelijkheden over te dragen en regels los te laten.

Overheden kunnen bewonersinitiatieven tot een succes maken of ze met de beste bedoelingen danig in de weg zitten. Iewan is een inspirerend voorbeeld van hoe het ook – en wél – kan.

Hoe ver kun je gaan in het overdragen van die verantwoordelijkheden? Welke voordelen en risico’s levert het op? Hoe gaan we eigenlijk om met die actieve burger? Lopen we niet tegen cultuurverschillen en communicatieproblemen aan? En hoe krijg ik mijn afdeling enthousiast? Bureau Viertel fungeert graag als intermediair tussen initiatiefgroepen en overheden. Wij geven presentaties en trainingen op maat. Neem vooral contact op voor meer informatie.