De nieuwe corporatie: betrokken bewoners en zelfbeheer

Is uw corporatie al toe aan een experiment?

De samenleving verandert en ook de woningcorporatie vernieuwt zich. Er wordt steeds meer eigen initiatief en betrokkenheid van burgers gevraagd en mensen zijn ook enthousiast om zich in te zetten voor hun eigen omgeving.

Deze ontwikkeling biedt kansen voor de corporatie, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. Hoe kun je tenslotte beter aan je kerntaak voldoen dan door te ontwikkelen op initiatief van de doelgroep: de toekomstige bewoners? Bewoners betrekken bij het tot stand komen en beheer van hun eigen woonomgeving zorgt voor een leefbare en vitale wijk, mogelijkheden voor het overdragen van verantwoordelijkheden (beheer, mutaties, huuradministratie) en grotere zelfredzaamheid van sociale huurders die dit willen. 

De initiatiefrijke, enthousiaste en zelforganiserende burger is niet meer weg te denken op woongebied. Enkele inspirerende voorbeelden die onlangs gerealiseerd zijn binnen de sociale huursector:

Interessante thema’s, maar waar haal je tijd, expertise en mensen vandaan om zo’n project op poten te zetten? 

Om hier een goede start in te maken is Bureau Viertel een samenwerking aangegaan met de sociale onderneming Kickstart. Met projectteams van starters (HBO+) brengen zij innovaties op gang bij grote publieke organisaties. Ze doen dit al drie jaar voor ruim 35 organisaties zoals gemeenten, ministeries, ROC’s en zorginstellingen. In combinatie met onze expertise gaan we deze teams specifiek voor corporaties inzetten. De frisse blik en extra capaciteit van de Kickstart-teams vullen wij aan met onze kennis, ons netwerk en onze ervaring. Dit geeft de woningcorporatie de mogelijkheid om projecten rondom zelfbeheer of gemeenschappelijk wonen daadwerkelijk op gang te brengen.

Bureau Viertel draagt in samenwerking met Kickstart bij aan onderzoek en daaruit voortvloeiende experimenten zoals: 

  • Nieuwe, duurzame wooninitiatieven in zelfbeheer 
  • Zelfbeheer in bestaande complexen of straten
  • Uitdagingen met bestaande gemeenschappelijk wonen-projecten
  • Woningen in je woningbestand houden door betrokken huurders kansen te geven in plaats van te verkopen, te slopen of te renoveren.

Wilt u werk maken van één van bovenstaande thema’s? Maar komt de corporatie hier door de dagelijkse drukte onvoldoende aan toe? Laten we dan eens in een persoonlijk gesprek doorpraten over deze mogelijkheid. Wij horen het graag!