Steeds meer bewoners willen invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Hoe en met wie je woont is de essentie van je leefomgeving. Bureau Viertel vindt dat iedereen zijn eigen woonomgeving moet kunnen beïnvloeden. Ongeacht je inkomen.

Iewan strowijk nijmegenMet Iewan hebben wij laten zien dat het mogelijk is om van je droom werkelijkheid te maken. Door samen te werken kun je onmogelijkheden mogelijk maken.

Maar hoe begin je aan zoiets? Waar moet je rekening mee houden? Welke fases moet je doorlopen en hoe stel je een groep samen? Hoe beslis je als groep en hoe hou je de vaart erin? Hoe vind je samenwerking met derden zoals gemeente, woningcorporatie en architect?

Tips
Om Iewan mogelijk te maken hebben wij van eerste idee tot aan de oplevering actief meegedaan. In de acht jaar dat we Iewan hebben gerealiseerd, hebben we veel opgestoken van wat wel en niet werkt. Met bureau Viertel willen we deze kennis en ervaring graag doorgeven aan groepen die hun ideaal willen verwezenlijken. Dat doen we niet door jarenlange procesbegeleiding, maar door korte, praktische adviezen en trainingen.

Misschien heb je wel ideeën maar weet je niet hoe je medestanders kunt vinden. Misschien zijn jullie al een groep, maar loop je ergens tegenaan of weet je niet hoe je je het best kunt organiseren.

Wat wij vanuit onze ervaring beginnende initiatieven kunnen meegeven:

Tips bewoners opzetten woonproject

Begin met een kleine kerngroep. Binnen een kleine groep is minder verloop dan bij een grote groep en kunnen knopen sneller doorgehakt worden. Daarnaast ben je met een vaste kerngroep niet voortdurend opnieuw over reeds genomen beslissingen aan het discussiëren.

Zorg voor documenten waar je je als hele kerngroep in kunt vinden:

  • Een interne en een externe visie. De interne visie gaat over hoe je als bewonersgroep met elkaar omgaat. Hoe neem je besluiten? Wat verwacht je van bewoners? Ga je werkgroepen instellen, en zo ja, welke? De externe visie maakt beknopt maar onweerlegbaar duidelijk waar je als groep voor staat. Met deze visie treed je naar buiten. Hou de visie collectief. Daarmee bedoelen we: in de visie beschrijf je niet ieders hoogstpersoonlijke woonwensen. In de visie omschrijf je een project dat minstens vijftig jaar mee kan en waar toekomstige bewoners zich thuis kunnen voelen. Binnen die kaders moeten je eigen wensen realiseerbaar zijn.
  • Programma van Eisen: in het PvE zet je op een rijtje aan welke randvoorwaarden je project moet voldoen. Hoeveel woningen, hoeveel vierkante meter per woning, welke gemeenschappelijke ruimtes, rijtjeshuizen of gestapelde bouw etcetera.
  • Meerjarenplanning: een woonproject opzetten kost tijd. Om het overzicht te bewaren, is een meerjarenplanning onontbeerlijk.

Zorg voor een heldere en werkbare communicatiestructuur. Hoe houden groepsleden elkaar op de hoogte? Waar bewaar je notulen? Online documenten, dropbox, een werkgroepensite of ouderwetse mappen? In het wilde weg mailtjes versturen leidt tot verwarring en uiteindelijk tot verlies van belangrijke gegevens.

tips ecologisch woonproject startenLeef je in in de partijen waar je mee spreekt: wat willen zij en wat kun jij daarin bieden. Soms is het moeilijk om samen te werken met een gemeente of woningcorporatie. Maar wanneer je ze als de vijand gaat zien, is samenwerking bijna onmogelijk en vreten overleggen energie. Bedenk daarom niet alleen waar jullie enthousiast van worden, maar ook wat er voor hen in zit.

Zet hoog in, maar wees realistisch. Een realistisch plan heeft meer kans van slagen. Je ambities mogen hoog liggen, maar onderzoek van tevoren wat er binnen de mogelijkheden valt. Een bestemmingsplan kan met de juiste argumenten nog wel gewijzigd worden, maar aan het bouwbesluit valt niet te tornen, bijvoorbeeld.

Formuleer afhaakpunten. Je zet hoog in en dat betekent dat er nog ruimte is voor compromissen en onderhandeling. Maar je wilt geen slap aftreksel van je oorspronkelijke plan waar je eigenlijk niet meer achter kan staan. Daarom is het handig om als initiatief (dus collectief) afhaakpunten te formuleren: wanneer gaat het voor jullie niet meer door? Voor Iewan was een afhaakpunt: bouwen met een ander isolatiemateriaal dan stro.

Zie het als je nieuwe hobby, maar wees ook duidelijk over wat je wel en niet aankunt. Om een initiatief van de grond te krijgen heb je enthousiasme, tijd, energie en een lange adem nodig. Wanneer je leven al propvol zit met werk, familie, sociale contacten en sport kun je dit niet er ‘een beetje bij’ doen. Maar het kan wel een hele leuke en interessante nieuwe tijdsbesteding zijn! Mocht het je toch boven het hoofd gaan groeien dan is het voor alle betrokkenen prettiger om duidelijk aan te geven wat je wel en niet kan doen dan veel te beloven en weinig te kunnen.

Ben duidelijk naar nieuwe (toekomstige) bewoners, en zorg voor goede bewoners! Die duidelijkheid helpt ook bij nieuwe bewoners of groepsleden. Zorg voor een goed bewonersprofiel en zorg dat er mensen bij de groep komen die ook iets bij kunnen dragen, op welke wijze dan ook. Diversiteit in vaardigheden is daarbij essentieel.

Kom langs, mail ons, vraag ons!
Wij helpen jullie graag (weer) op weg. Bang voor hoge tarieven? Onze aanpak is kort en krachtig, en daarmee betaalbaar. Onze missie is het mogelijk maken van bewonersinitiatieven, niet het snel vergaren van veel geld. Neem contact met ons op voor meer informatie – we komen er ongetwijfeld uit.