Hier vind je een aantal projecten/ wooninitiatieven waar Bureau Viertel advies of een workshop aan heeft gegeven.

Het groene spoor Oosterbeek

Het Groene Spoor is het eerste ecologisch verantwoorde wooninitiatief in de gemeente Renkum. Wij willen in Oosterbeek een ecologische en duurzame wijk met woningen in houtskeletbouw, eigen energievoorziening, hergebruik van grijs- en afvalwater. Waar wij warm van worden is samen op een creatieve manier vormgeven aan deze wijk, met oud en jong, met respect voor elkaars privéleven. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor ieders eigenheid. Door verschillende soorten woningen voor verschillende beurzen te bouwen krijgt de wijk een veelzijdige bevolking.

De Warren Amsterdam

De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie van Nederland. Wij zijn een duurzame en sociale wooncoöperatie die 36 sociale- en middenhuurwoningen gaat realiseren op Centrumeiland. We nodigen iedereen uit om hier aan bij te dragen en bieden de mogelijkheid om voor een goede rente te investeren in De Warren.

Boschgaard 's Hertgenbosch

Wij zijn een collectief van bevlogen en betrokken Bosschenaren die al geruime tijd dromen van een eigen woonwerkpand in Den Bosch. Een pand in collectief zelfbeheer, waar we wonen, werkruimtes hebben en een grote sociale ruimte voor de buurt.

Vereniging Wijland

Binnen 5 jaar tijd realiseren we een duurzame woongemeenschap met ecologische woningen en gemeenschappelijke ruimtes voor 20 huishoudens in de omgeving van Nijmegen. We gaan een stap verder in duurzaam en ecologisch leven. We faciliteren en stimuleren ontmoeting, zorgzaamheid, samenwerking, solidariteit en ecologisch wonen.

De groene morgen Zetten

De Groene Morgen wordt niet zomaar een ecologische woonwijk. De ambities van Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) zijn hoog: er komen 24 zeer duurzaam gebouwde woningen van verschillende grootte voor bewoners van uiteenlopende leeftijden. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich in het sociale huur- en koopsegment.

Azarias Zeist

Inclusief WONEN en WERKEN Duurzaam, dienstbaar en betrokken Vereniging Azarias Buurtontwikkeling heeft als doel sociale levendige buurten te ontwikkelen waar wonen, werken en zorg samenkomen. Dit gebeurt vanuit een spirituele mensvisie die bijdraagt aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving. De afgelopen jaren is in samenwerking met de omwonenden een ontwerpplan gemaakt voor locatie Veldheim en is voornemens tot koop over te gaan. De vereniging heeft momenteel 90 leden en 12 donateurs. Nieuwe leden en donateurs zijn welkom!

Samenhuizen Academy Brussel

Het aantal cowonen- en cohousingprojecten zit in de lift in Vlaanderen, er staan minstens 40 à 50 projecten in de steigers. Tijd voor een heuse Samenhuizen Academy, om bij te leren van experten en bestaande ervaringen door te geven en uit te wisselen. Denk jij aan cohousing? Of zit je al bij een initiatiefgroep? Wil je als professional leren van ervaringsdeskundigen en experts? Schrijf je in voor de Samenhuizen Academy om de slaagkansen van je project te maximaliseren. Je komt er alles te weten over de technische kant van samenhuizen: juridische structuren, de nodige centen en documenten. Maar ook de menselijke kant van samenhuizen komt aan bod: hoe je het groepsgewijs aanpakt, beslissingen neemt en tot een gedragen project komt. Voor het schooljaar 2019-2020 werken we aan een nieuw lessenaanbod. We maken dat z.s.m. bekend via deze pagina.