Naast de workshops bieden we ook trainingen aan die uit meerdere workshops bestaan en waarvoor tussendoor verschillende opdrachten moeten worden gedaan. In de training werken we aan verschillende thema’s en de groep is er intensiever mee bezig dan met één losse workshop. Soms is dat nodig.  

Woonkr8

In samenwerking met de WBVG bieden wij de training woonkr8 aan voor groepen die een woonproject willen starten in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. In vier bijeenkomsten leer je hoe je een visie maakt, waar een Programma van Eisen uit bestaat, hoe je je groep organiseert en hoe je je plan bruikbaar maakt voor een businessplan waar de corporaties verder mee kunnen. Tussendoor maak je met je groep de benodigde documenten, daar krijg je in de daaropvolgende bijeenkomst feedback op. Na de woonkr8-training kunnen jullie je plan presenteren in het samenwerkingsverband van woningcorporaties van Arnhem en Nijmegen en zullen zij kijken onder welke voorwaarden, hoe, wanneer en waar jullie project gerealiseerd zou kunnen worden. Voor groepen buiten de regio bieden wij de eerste drie bijeenkomsten van de training zelf aan. 

Aanmelden voor woonkr8 via de WBVG

Opfristraject voor bestaande woongemeenschappen

De passiviteit, oude grieven of andere problemen in jullie woongemeenschap zijn niet in één dag ontstaan en kunnen ook niet altijd in één dag veranderen in een meer wenselijke woonsituatie. Daarom bieden we een traject aan van meerdere bijeenkomsten om samen met de groep op een actieve manier te kijken naar wat er mis en ook wat er goed is gegaan. Per bijeenkomst bouwen we aan een beter communicatiesysteem, prettiger vergaderingen, een goede verdeling van de taken en werkgroepen en onderzoeken we wat de gemeenschappelijke waarden en dromen van de bewoners zijn waar jullie mee verder kunnen. Wat voor woongemeenschap willen jullie zijn? Is er in jullie woongemeenschap behoefte aan een dergelijk traject, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we een training op maat samenstellen. 

Besluitvorming en vergaderen

Een goede manier van besluiten zorgt voor een sterkere groep. Wanneer de besluitvorming niet goed gaat, is het wachten op gemopper, onbegrip en afhaken. In deze training nemen we de besluitvorming in jullie woongemeenschap onder de loep en verzamelen verbeterpunten uit de groep.

De groep maakt kennis met de verschillende manieren en processen van besluitvorming en de voor- en nadelen daarvan. Daarnaast gaan we aan de slag met technieken om vergaderingen beter, sneller en leuker te maken. Ook oefenen we met verschillende werkvormen die tijdens een vergadering gebruikt kunnen worden.