Op 21 oktober organiseert Bureau Viertel een startbijeenkomst voor initiatieven. Losse dromers, beginnende initiatiefgroepen maar ook groepen die al wat langer bezig zijn zullen veel hebben aan deze bijeenkomst.

Tijdens Zet je dromen in de steigers! laten wij je zien hoe jouw project van de grond komt. We geven je handvatten en concrete tips, maar vertellen ook wat je beter kunt laten.

Lees hier meer over Zet je dromen in de steigers!

De nieuwe corporatie: betrokken bewoners en zelfbeheer
Is uw corporatie al toe aan een experiment?

De samenleving verandert en ook de woningcorporatie vernieuwt zich. Er wordt steeds meer eigen initiatief en betrokkenheid van burgers gevraagd en mensen zijn ook enthousiast om zich in te zetten voor hun eigen omgeving.

Deze ontwikkeling biedt kansen voor de corporatie, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. Hoe kun je tenslotte beter aan je kerntaak voldoen dan door te ontwikkelen op initiatief van de doelgroep: de toekomstige bewoners? Bewoners betrekken bij het tot stand komen en beheer van hun eigen woonomgeving zorgt voor een leefbare en vitale wijk, mogelijkheden voor het overdragen van verantwoordelijkheden (beheer, mutaties, huuradministratie) en grotere zelfredzaamheid van sociale huurders die dit willen. 

De initiatiefrijke, enthousiaste en zelforganiserende burger is niet meer weg te denken op woongebied. Enkele inspirerende voorbeelden die onlangs gerealiseerd zijn binnen de sociale huursector:

Interessante thema’s, maar waar haal je tijd, expertise en mensen vandaan om zo’n project op poten te zetten? 

Om hier een goede start in te maken is Bureau Viertel een samenwerking aangegaan met de sociale onderneming Kickstart. Met projectteams van starters (HBO+) brengen zij innovaties op gang bij grote publieke organisaties. Ze doen dit al drie jaar voor ruim 35 organisaties zoals gemeenten, ministeries, ROC’s en zorginstellingen. In combinatie met onze expertise gaan we deze teams specifiek voor corporaties inzetten. De frisse blik en extra capaciteit van de Kickstart-teams vullen wij aan met onze kennis, ons netwerk en onze ervaring. Dit geeft de woningcorporatie de mogelijkheid om projecten rondom zelfbeheer of gemeenschappelijk wonen daadwerkelijk op gang te brengen.

Bureau Viertel draagt in samenwerking met Kickstart bij aan onderzoek en daaruit voortvloeiende experimenten zoals: 

  • Nieuwe, duurzame wooninitiatieven in zelfbeheer 
  • Zelfbeheer in bestaande complexen of straten
  • Uitdagingen met bestaande gemeenschappelijk wonen-projecten
  • Woningen in je woningbestand houden door betrokken huurders kansen te geven in plaats van te verkopen, te slopen of te renoveren.

Wilt u werk maken van één van bovenstaande thema’s? Maar komt de corporatie hier door de dagelijkse drukte onvoldoende aan toe? Laten we dan eens in een persoonlijk gesprek doorpraten over deze mogelijkheid. Wij horen het graag!

Op 22 oktober organiseerde Bureau Viertel haar eerste werkconferentie voor woningcorporaties. Het was een zeer geslaagde dag, met veel interactie tijdens de workshops.

“Mooie inhoudelijke, open werkconferentie met diepgang”

dsc_0042

Na afloop ondertekenden de aanwezige corporaties een intentieverklaring, waarmee zij aangeven open te staan voor samenwerking met wooninitiatieven.

“Stop met praten en beleid maken, en begin met het mogelijk maken van collectieve wooninitiatieven” was de insteek van de conferentie. Deze middag heeft daar zeker een aanzet toe gegeven!

Heeft u de werkconferentie gemist maar wilt u graag op de hoogte gehouden worden van verdere activiteiten van Bureau Viertel? Laat dat dan weten via ons contactformulier. Een tweede werkconferentie staat al op stapel!

“Prettige presentatie, goed georganiseerd en ontspannen”

Kijk hier voor een inhoudelijk verslag van de dag.

Op 1 oktober organiseerde Bureau Viertel een aanloopdag bij Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling in Eindhoven. Wij vertelden hier over het zelf opzetten van de eerste strowijk van Nederland: Iewan, en hoe andere initiatiefgroepen onze ervaring kunnen inzetten voor hun eigen project. Aansluitend hielden we een try-out van een workshop voor startende initiatiefgroepen. Op de site van Omslag staan maar liefst twee verslagen met veel foto’s.